Słownik pojęć zegarmistrzowskich
Wybierz:

W - Wychwyt

Zasadniczy zespół zegara mechanicznego współpracujący z regulatorem chodu; w. spełnia w mechanizmie zegarowym dwie funkcje przekazuje energię mechaniczną od przekładni chodu do regulatora, w celu utrzymania go w ruchu, oraz powstrzymuje ruch przekładni i zwalnia ją o stały kąt obrotu w czasie każdego wahnięcia regulatora, umożliwiając przekładni zliczanie jego wahnięć; w. składa się zwykle z koła wychwytowego, napędzanego przez przekładnię chodu, i dwuramiennej dźwigni, zwanej kotwicą, która przez urządzenie pośredniczące (widełki lub inne) współpracuje z regulatorem.

Istnieje wiele różnych rodzajów wychwytów: w. cofające, w. swobodne, w. spoczynkowe. Stosuje się także wiele typów w.: w. angielski, w. Bolxama, w. Brocota, w. glashucki, w. Grahama, w. Harrisona, w. kotwicowy, w. typu duplex (podwójny), w. Rieflera, w. szwajcarski, w. Winnerla, Co-axial i inne.

Powyższy słownik pojęć zegarmistrzowskich jest efektem pracy Tomasza Jakubasa i Piotra Ratyńskiego.
Część haseł powstała dzięki pomocy ludzi skupionych w Klubie MIłośników Zegarów i Zegarków.